Tingenes Internet - marts 2017

Tingenes Internet - IoT - foredrag ved Klaus Elk på Brüel & Kjær