B&K Senior Klub

 

 

 

Forside

Meddelelser

Bestyrelse

Vedtægter

Referater

Indmeldelsesblanket

Opslagstavlen

Historisk Samling

 

 

Bestyrelsens beretning 2020-2021

Bestyrelsens beretning 2021-2022 i PDFDe to år siden sidste generalforsamling i 2020 har været præget af et lavt aktivitetsniveau på grund af Covid-19. Generalforsamlingen i 2021 måtte aflyses, og bestyrelsen har kun afholdt de mest nødvendige møder.

Bestyrelsen

Bestyrelsen har siden 2020 bestået af: formand Jørgen Braasch, kasserer Kai V. Sørensen, Anni Hansen, Connie Christiansen, Hans Ole Ketting og Janie Adamsen, desuden Karen-Marie Larsen udpeget af Brüel & Kjær. Desuden to suppleanter.

Hvis du ønsker at opstille til bestyrelsen, hører vi meget gerne fra dig. Valgperioden er normalt to år.

Alle bestyrelsens seks medlemsvalgte pladser og to suppleanter skal nyvælges, idet Connie Christiansen, Kai V. Sørensen og Leif Pedersen ikke genopstiller.

Medlemmer

Klubben har uændret 312 medlemmer, opgjort den 31. december 2021.

Klubbens medlemskort har flere funktioner: Adgangs- og gæstekort, indkøbskort, og navneskilt. Listen over leverandører, der fortsat giver mulighed for rabat, er ved a blive ajourført.

Medlemskab af klubben giver også adgang til at blive medlem af idrætsklubben (og dermed hobbyklubben) i Brüel & Kjær for 35 kronerom måneden. Her kan du gøre brug af en række en række tilbud, lige fra billigt medlemskab af en fitnessklub til værktøj og redskaber for gør-det-selv folk.

Ved dødsfald og begravelse kan klubben kan lægge en meddelelse på hjemmesiden, hvis familien måtte være indforstået. Deltager et medlem i begravelsen, kan vedkommende efter forudgående aftale med kassereren få godtgjort en bårebuket op til 250 kroner fra klubben.

Historisk Samling

Historisk samling er fra 1. september 2022 opsagt på Brüel & Kjærs gamle adresse, men firmaet har tilbudt særskilt at betale samlingens husleje. Målet er at bevare de eksisterende lokaler, så samlingen undgår en dyr og besværlig flytning af sine nær ved tusinde apparater.

Samlingen fortsætter i 2022 ordningen med at holde åbent hus den første mandag i hver måned klokken 15:00. Kontaktperson er Hans Ole Ketting.

Arrangementer

Bestyrelsen følger fortsat principperne om at større sociale arrangementer som nytårskuren og sommerens grill-hygge skal friholdes for deltagerbetaling, mens de øvrige arrangementer skal betales af deltagerne selv.

På grund af Covid-19 har der ikke været afholdt arrangementer i 2020-2021. Første arrangement i 2022 er dog allerede afholdt (rundvisning på Assistens Kirkegård), og er omtalt på hjemmesiden.

Vi forventer resten af året at kunne arrangere to-tre udflugter og besøg fra emner med direkte relation til Brüel og Kjær, over teknik og videnskab til kunst og kultur.

Bestyrelsen vil forsøge at genoptage større sociale arrangementer som nytårskur og sommerfest med tilskud fra klubben, men det er endnu uklart, om der er plads i Teknikerbyen.

Du er meget velkommen til at stille forslag til nye arrangementer.

Kommunikation

Al information om arrangementer og lignende sker fortsat via e-mail direkte til alle medlemmer. Der er fortsat nogle få medlemmer, der ikke har e-mailadresser og derfor får tilsendt invitationer per brev.

Hjemmesiden, www.bk-senior.dk, bliver stadig brugt flittigt af medlemmer og andre interesserede.

Carsten Frederiksen er fortsat redaktør af klubbens hjemmeside og meddelelser.

Økonomi

Klubben har fortsat en fornuftig og stabil økonomi, selvom der ikke er opkrævet kontingent i Covid-19 perioden. Bestyrelsen foreslår et uændret årskontingent på 100 kroner.

I øvrigt henvises til særskilt regnskab for 2020 og 2021.

Tak

Tak til Brüel & Kjærs ledelse, som støtter klubbens arbejde med lokaler og tilskud til vores medlemsarrangementer, bestyrelsesmøder og Historisk Samling.

De bedste ønsker for det nye år.
BestyrelsenB&K Senior Klub
c/o Hottinger Brüel & Kjær A/S
Teknikerbyen 28, DK-2830 Virum