B&K Senior Klub

 

 

 

Forside

Meddelelser

Medlemskab

Nyt om navne

Opslagstavlen

Vedtægter

Referater

Fotoalbum

Historisk Samling

 

B&K Senior Klubs bestyrelse


"Klubbens bestyrelse består af syv medlemmer, hvoraf et medlem udpeges af virksomheden B&K. Bestyrelsens øvrige medlemmer vælges på den ordinære generalforsamling for to år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

I ulige år vælges formanden og to bestyrelsesmedlemmer. I lige år vælges kassereren og de bestyrelsesmedlemmer, som ikke er valgt i ulige år. Generalforsamlingen vælger yderligere hvert år mindst en suppleant til bestyrelsen.

Bestyrelsen konstituerer sig selv, hvis et medlem træder ud i en valgperiode".

§ 4, Stk. 1 Vedtægter for B&K Senior Klub

 

Formand,
Janie Adamsen

Kasserer,
Natalia Juhl

Revisor,
Hans Bjerg

Revisor Suppleant,
Helen Johansen

Bestyrelses Medlem,
Kim Borch

Bestyrelses Medlem,
Niels Dreijer

Bestyrelses Medlem,
Hans Ole Ketting

Bestyrelses Medlem,
John Marott

-

Bestyrelses Suppleant,
Erik Lylloff Nielsen

HBK Repræsentant,
Karen-Marie Skibbjerg Larsen, HBK

       
Tidligere medlemmer af bestyrelsen      
       

 

 

 B&K Senior Klub
c/o Hottinger Brüel & Kjær A/S
Teknikerbyen 28, DK-2830 Virum