B&K Senior Klub

 

 

 

Forside

Meddelelser

Medlemskab

Nyt om navne

Opslagstavlen

Vedtægter

Referater

Fotoalbum

Historisk Samling

 

B&K Senior Klubs bestyrelse


"Klubbens bestyrelse består af syv medlemmer, hvoraf et medlem udpeges af virksomheden B&K. Bestyrelsens øvrige medlemmer vælges på den ordinære generalforsamling for to år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

I ulige år vælges formanden og to bestyrelsesmedlemmer. I lige år vælges kassereren og de bestyrelsesmedlemmer, som ikke er valgt i ulige år. Generalforsamlingen vælger yderligere hvert år mindst en suppleant til bestyrelsen.

Bestyrelsen konstituerer sig selv, hvis et medlem træder ud i en valgperiode".

§ 4, Stk. 1 Vedtægter for B&K Senior Klub

 

E-mail

Telefon

Mobil

Formand,
Janie Adamsen

janie.adamsen@hbkworld.com

-

6146 2715

Kasserer,
Natalia Juhl

kasserer@bk-senior.dk

-

-

Medlem,
Kim Borch

kim.borch@hbkworld.com

4586 8238

-

Medlem,
Niels Dreijer

niels.dreijer@alumni.insead.edu

-

2276 1261

Medlem,
Carsten Frederiksen

cfrederiksen@c.dk

3535 6015

2049 7218

Medlem,
Anni Hansen

anniogole@hansen.mail.dk

4586 8238

2146 4135

Medlem,
Hans Ole Ketting

h-o.ketting@post.tele.dk

4580 6348

-

Medlem,
John Marott

marott1@vip.cybercity.dk

-

2696 9944

Medlem,
Karen-Marie Skibbjerg Larsen, HBK

karen-maries.larsen@hbkworld.com

7741 2586

4060 0581

       
Tidligere medlemmer af bestyrelsen      
       

 

 

 B&K Senior Klub
c/o Hottinger Brüel & Kjær A/S
Teknikerbyen 28, DK-2830 Virum