B&K Senior Klub

 

 

 

Forside

Meddelelser

Bestyrelse

Vedtægter

Referater

Indmeldelsesblanket

Opslagstavlen

Fotoalbum

Historisk Samling

Vedtægter for B&K Historisk Samling

Historisk Samling - Vedtægter (PDF)

1. FORMÅL
 
  1.1 B&K Historisk Samling har til formål at dokumentere og formidle firmaet Brüel & Kjærs historie ved at samle og bevare historisk materiale, effekter og oplysninger, der har relation til dets virksomhed, produkter og medarbejdere.
 
2. Organisation og drift
 
  2.1 B&K Historisk Samling har hjemsted på virksomheden Brüel & Kjærs adresse.
 
  2.2 B&K Historisk Samling virker under B&K Senior Klub og samlingens vedtægter godkendes af klubbens bestyrelse.
 
  2.3 Samlingens drift varetages af et Samlings-udvalg, som står til ansvar over for B&K Senior Klubs bestyrelse. Udvalget arbejder inden for rammerne af den gældende aftale mellem klubben og virksomheden Brüel & Kjær, og under hensyn til de almindelige regler om adgang til virksomheden.
 
  2.4 Til Samlings-udvalget udpeger B&K Seniorklubs bestyrelse en kontaktperson, som er ansat hos Brüel & Kjær. Kontaktpersonen har ansvaret for adgangen til samlingen.
 
  2.5 Arbejde i Samlings-udvalget er ulønnet og udføres af interesserede medlemmer af B&K Senior Klub.
 
3. MATERIALER: INDSAMLING, REGISTRERING, KASSATION, FORMIDLING M.V.
 
  3.1 B&K Historisk Samling består af materiale doneret af enkeltpersoner, virksomheder og institutioner, eller af virksomheden Brüel & Kjær.
 
  3.2 B&K Senior Klub ejer det modtagne materiale.
 
  3.3 Samlings-udvalget kan afvise at modtage materiale.
 
  3.4 Samlingens materiale omfatter firmaets produkter, instrumenter og andre fysiske genstande, dokumenter, tryksager, billeder, film, video, lydoptagelser med mere.
 
  3.5 De indsamlede materialer skal opbevares betryggende. Samlings-udvalget tilstræber at registrere, mærke og ordne samlingens materialer på en måde, der letter identifikation og genfinding.
 
  3.6 Samlings-udvalget har ansvar for kassation og udskillelse af materiale. Udskilt materiale skal om muligt returneres til giveren eller på anden måde afskaffes under hensyntagen til samlingens formål.
 
  3.7 Samlingen er tilgængelig for interesserede ved aftale om besøg eller om udlån af materialer. Samlingen søges desuden formidlet gennem medier, udstilling og lignende.
 
  3.8 Samlings-udvalget drager omsorg for at eventuelle klausuler på modtaget materiale respekteres. Udvalget sikrer også, at personfølsomme materialer og oplysninger alene anvendes på måder, der respekterer individet.
 
4. Samarbejde med andre arkiver og museer
 
  4.1 Samlings-udvalget kan samarbejde med andre samlinger, som for eksempel Historisk Arkiv for Rudersdal Kommune, Danmarks Tekniske Museum eller Danmarks Industrimuseum.
 
  4.2 Genstande og andet materiale, der savner en naturlig tilknytning til samlingens ansvars- og virkeområde, søges henvist til et relevant museum eller arkiv.
 
5. NEDLÆGGELSE
 
  5.1  I tilfælde af B&K Historisk Samlings ophør skal materialet overdrages og anvendes, så formålet tilgodeses bedst muligt - for eksempel ved overdragelse til Danmarks Tekniske Museum og lignende institutioner.
 
  5.2 Overdragelse sker efter nærmere aftale mellem Samlings-udvalget og B&K Senior Klubs bestyrelse.
 
  5.3 Endelig beslutning om nedlæggelse af B&K Historisk Samling træffes af B&K Senior Klubs generalforsamling.
 

Godkendt af B&K Senior Klubs bestyrelse den 26. november 2014

   B&K Senior Klub
c/o Hottinger Brüel & Kjær A/S
Teknikerbyen 28, DK-2830 Virum