B&K Senior Klub

 

 

 

 

Forside

Meddelelser

Nyt om navne

Bestyrelse

Vedtægter

Referater

Indmeldelsesblanket

Opslagstavlen

Fotoalbum

Historisk Samling

 

Generalforsamling 2022


Onsdag den 8. juni 2022 kl. 17.00–18.30 i Kantinen hos Hottinger Brüel & Kjær (HBK).


 

Referat

B&K Senior Klubs 11. generalforsamling 2022 var på alle måder usædvanlig. Efter halvandet års Corona-dvale mødtes klubbens medlemmer for endelig igen på en ny adresse for at vælge ny formand, kasserer og bestyrelse - og for at sat gang i nye aktiviteter.
 

B&K Senior Klub har ikke afholdt generalforsamling i 2021 - og heller ingen arrangementer i 2020-2021 på grund af Covid-19.

I mellemtiden er firmaet flyttet fra Nærum til Teknikerbyen i Virum under det nye navn Hottinger Brüel & Kjær (HBK). Grunden i Nærum er solgt til et ejendomsfirma.

45 medlemmer var mødt op til generalforsamlingen, som af praktiske årsager ikke blev efterfulgt af en fest. Formanden Jørgen Braasch havde desværre ikke mulighed for at deltage.

 1. Valg af dirigent og referent

  Leif Oreskov blev foreslået som dirigent og Anni Hansen som referent.
  Begge blev valgt.
   

 2. Orientering fra HBK

  Morten Kirkelund, Ops Director og Site Manager i HBK, bød velkommen til firmaet. Han fortalte, at HBK selv beholder produktionen af accelerometre, mikroelektronik og mikrofoner.

  HBK har lanceret nye produkter, blandt andet en moderne lydmåler som ligner Type 2260/70, men er mindre og kan udnytte regnekapaciteten i mobiltelefoner.

  Forretningsmodellen er blevet mere åben, og man samarbejder med andre firmaer om software. HBK har blandt andet indgået et joint venture med DEWESoft. Desuden har man opkøbt konkurrenten Daitron i USA.

  Der er i øjeblikket 450 ansatte, heraf omkring 65 i produktionen.

  Bestyrelsen takkede Morten Kirkelund for orienteringen.
   

 3. Bestyrelsens beretning

  Da formanden Jørgen Braasch var forhindret i at deltage, aflagde Niels Dreijer bestyrelsens beretning i hans sted (se denne).
   

 4. Godkendelse af revideret regnskab

  Kasserer Kai V. Sørensen fremlagde reviderede regnskaber for 2020 og 2021, som begge blev godkendt af forsamlingen.

  Kai gjorde opmærksom på at en del medlemmer betaler kontingent flere gange end opkrævet, hvilket gør opkrævningen svær at holde styr på og giver bøvl med tilbagebetaling

  Generalforsamlingen vedtog, at bestyrelsen kan betragte sådanne dobbeltbetalinger som donationer i regnskaberne.
   

 5. Fastlæggelse af kontingent
  Bestyrelsen foreslog uændret kontingent – kr. 100.- årligt, hvilket blev godkendt af forsamlingen.
   

 6. Indkomne forslag
  Der var ingen indkomne forslag.
   

 7. Valg af kasserer
  Kai V. Sørensen ønskede at fratræde som kasserer. Natalie Juhl stillede op til posten og blev valgt.
   

 8. Valg af bestyrelse og suppleanter
  Da der ikke har været afholdt generalforsamling med valg til bestyrelse i 2021, var alle medlemmer på valg. Medlemmerne Connie Christiansen, Leif Pedersen og Kai V. Sørensen ønskede at træde ud af bestyrelsen.

  Bestyrelsesmedlemmerne Janie Adamsen, Niels Dreijer,
  Anni Hansen og Hans-Ole Ketting var villige til genvalg og blev valgt. Medlemmerne Kim Borch, Carsten Frederiksen, Natalia Juhl og John Marott stillede op og blev valgt.

  Karen-Marie fortsætter som HBKs repræsentant i bestyrelsen.

  Den nye bestyrelse vil konstituere sig ved bestyrelsesmødet den 21. juni 2022*.
   

 9. Valg af revisor

  Revisor Hans Bjerg blev genvalgt.
   

 10. Status for Historisk Samling

  Hans Ole Ketting orienterede om status i den historiske samling. Advanced Energy i Ballerup har doneret et større antal B&K-apparater til Historisk Samling. Man havde ryddet op i HBKs servicelager - og det blev til omkring 30 flyttekasser.

  HBK har tilbudt at sikre den historiske samlings fortsatte eksistens ved at betale huslejen. Der er efterfølgende forhandlet lejeaftale med ejeren af den tidligere bygning 10 i Nærum, og samlingen kan forblive dér i foreløbig et år.

  Hans-Ole
  sluttede med at invitere alle, der skulle have lyst til at beskæftige sig med gamle B&K instrumenter og andre historiske effekter, til at være med i arbejdet.
   

 11. Eventuelt
  Intet at bemærke.

Dirigenten Leif Oreskov erklærede generalforsamlingen for afsluttet og forsamlingen for god ro og orden.
 

* Det blev på bestyrelsesmødet den 21. juni 2022 aftalt at Janie Adamsen optræder som formand for klubben.

 B&K Senior Klub
c/o Hottinger Brüel & Kjær A/S
Teknikerbyen 28, DK-2830 Virum