B&K Senior Klub

 

 

 

Meddelelser

Medlemskab

Nyt om navne

Opslagstavlen

Bestyrelse

Vedtægter

Referater

Fotoalbum

Historisk Samling

B&K Senior Klub
- et tilbud til dig!


 

B&K Senior Klub stiftedes den 12. januar 2011 og har i dag omkring 300 medlemmer. Medlemmerne er ansatte og tidligere ansatte hos Brüel & Kjær, der er 55 år eller ældre.

Seniorklubben har til formål:

·     at være samlingspunkt for personer, der har haft et længere varende tilhørsforhold til B&K og som enten har trukket sig tilbage fra aktiv erhvervsudøvelse, eller som påtænker at gøre dette inden for en kortere årrække

·     at vedligeholde og fremme faglige, sociale og venskabelige kontakter mellem klubbens medlemmer

·     at vedligeholde og fremme kontakter mellem klubbens medlemmer og med firmaet B&K og dets medarbejdere

Seniorklubbens aktiviteter er i sagens natur præget af medlemmernes interesser og engagement, men klubben vil blandt andet arrangere udflugter og sammenkomster, virksomhedsbesøg og foredrag.

Hvert år i januar/februar afholder klubben sin generalforsamling og en nytårskur med underholdning og festligt samvær.

Vær aktiv - bliv medlem!

Har du eller nogen, du kender, lyst til at være med, er I meget velkomne. Få eventuelt yderligere information fra medlemmer af bestyrelsen. Det årlige kontingent er kr. 100,00.

Klik her og se hvordan du melder dig ind.

Bemærk, at tilknytning til konkurrerende firmaer udelukker medlemskab.
 

 

Kommende arrangementer:
 

· Åbent hus i Historisk Samling
-
mandag den 7. maj 2018 kl. 15.00-16.00.
· Senior-gymnastik
-
torsdage kl. 8.30-9.30.
 

Udflugt til Frederiksborg Slot
- Flere fotos...

22 medlemmer tog turen til det fine renæssance slot i Frederiksborg, hvor de fik en guidet rundvisning i museets samlinger - og siden nød lidt kaffe, kage og sjælden sol i den smukke slotspark.
 
Grill-hygge 2017
- Flere fotos...

Flere end 100 medlemmer mødte op til hygge og festligt samvær omkring grillen. Der var igen musik på harmonika, pølser, hakkebøffer og salat, lidt vin og øl - og ikke mindst solskin.
 
Tur til Nakkehoved Fyr og Gilleleje Havn
- Flere fotos...

Medlemmer og deres ledsagere - 43 i alt - nød en strålende sommerdag ved fyret, hvor der var guide til museet. Turen sluttede med en frokost på havnen i Gilleleje.
 

Besøg på BK Medical
- Flere fotos...

Hele 52 medlemmer besøgte BK Medical, hvor de hørte om virksomhedens udvikling siden adskillelsen fra Brüel & Kjær, fik en demo af den nye scanner - og mødte gamle kolleger.
 

Besøg på Foss Analytical
- Flere fotos...

29 medlemmer deltog i besøget på Foss, der laver måle- og analyseinstrumenter til fødevareindustrien. Her fik de gennem foredrag og rundvisning et godt indblik i virksomhedens historie, drift og produkter.

Foredrag om Tingenes Internet - IoT
- Flere fotos...

Udviklingschef Klaus Elk fra Brüel & Kjær fortalte 36 af klubbens medlemmer om det internet, der binder alt fra køleskabe til biler sammen - og om teknologien bag.
 

Generalforsamling og nytårskur 2017
- Flere fotos...


Omkring 210 medlemmer deltog
i årets generalforsamling og nytårskur. Direktør Søren Holst gav en status for firmaet og Lars Kroman skildrede gennem tegninger livet på Brüel & Kjær gennem mere end 30 år.
 
Besøg på Center for Is og Klima, Niels Bohr Instituttet
- Flere fotos...

Professor Jørgen Peder Steffensen gav 44 medlemmer - og 4 ledsagere - et levende indblik i den viden, den grønlandske indlandsis kan give os om det globale klimas udvikling og om arbejdet med at skaffe og forstå det.

 B&K Senior Klub
c/o Brüel & Kjær Sound and Vibration Measurement A/S
Skodsborgvej 307 DK-2850 Nærum